FANDOM


  • Struktura #1 - Kursor
  • Struktura #2 - Babcia
  • Struktura #3 - Farma
  • Struktura #4 - Fabryka
  • Struktura #5 - Kopalnia
  • Struktura #6 - Rakieta
  • Struktura #7 - Laboratorium Alchemiczne
  • Struktura #8 - Portal
  • Struktura #9 - Machina Czasu
  • Struktura #10 - Kondensator Antymaterii
Struktury to nic innego jak Kursory, Babcie, Farmy i inne. Służą one do zwiększana CpS (cookies per second - współczynnika powstających ciastek na sekundę). Każda struktura zwiększa nasz CpS o różną wartość, którą można dodatkowo powiększać ulepszeniami. Im droższa struktura tym wyższy dodatkowy CpS. CpS może być też zwiększony przez Niebiańskie Chipsy . Poniżej znajduje się lista struktur w Cookie Clickerze.Cena kolejnych struktur rośnie w miarę kupowania, np. im więcej mamy babć, tym więcej będą kosztować kolejne. Z pozoru wartości te rosną losowo, jednak są one określone stałym wzorem:


Cena kolejnego obiektu P = Cena początkowa obiektu P x 1.15 do potęgi N


Gdzie N jest ilością aktualnie posiadanych obiektów P.