Cookie Clicker Wiki
Advertisement

Nie mylić z czerwonym ciastkiem!!!

Złote Ciastko
Złote ciastko
Pojawianie się Czasami na ekranie
Efekt kliknięcia Dodaje jeden z 4 efektów na jakiś czas, pozytywnych, rzecz jasna.

Złote ciastko (ang. Golden Cookie) jest obiektem pojawiającym się na ekranie podczas rozgrywki. Kiedy się pojawi, zniknie w ciągu 13 sekund. Po kliknięciu uzyskujemy jeden z pięciu efektów(jeśli licząc "Golden Cookie Blab"), losowo.

Efekty[]

 • "Lucky!": Otrzymujesz 10% swojej ilości ciastek, plus 13 ciastek. Szansa na otrzymanie = 48,175.
 • "Golden Cookie Blab": Najrzadszy efekt Złotego ciastka. Właściwie nic nie daje, oczywiście poza +1 Golden cookie clicks. Pokazuje na chwilę dziwne,śmieszne teksty (patrz:Nawiązania/Ukryte elementy).
 • "Frenzy!": Produkcja ciastek zostaje zwiększona o x7 na 77 Sekund. Szansa na otrzymnie = 48.175%
 • "Clicking Frenzy!": Zwiększa ilość ciastek na każde kliknięcie(nie działa na Kursory) o x777 na 13 Sekund. Szansa na otrzymanie = 3,325.
 • "Cookie Chain!": , kilknięcie go daje nam początkowo 6/7 ciastek, po kliknięciu kolejnego daje 66/77, następne 666/777 itd., aż do 6,666,666,666,666,666/7,777,777,777,777,777 ciastek. Łącznie z Cookie Chain możemy uzyskać aż 74,074,074,074,074,062 ciastek!! Szansa na otrzymanie = 0,325%
  • Pierwsze ciastko rozpoczynające Cookie Chain i cztery kolejne na 100% będą kontynuować łańcuch, co daj nam pewne 70,074 ciastka w kieszeni. Każde kolejne (max. do 17-tu) ma szanse na pojawienie się i kontynuowanie Cookie Chain`a coraz mniejsze, kolejno :
Ciastko w kolejności % szans na kontynuowanie
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
6 87
7 75,7
8 65,9
9 57,3
10 49,8
11 43,4
12

37,7

13 32,8
14 28,6
15 24,8
16 21,6
17 18,9
 •  Niekliknięcie któregokolwiek ciastka z serii Cookie Chain spowoduje przerwanie łańcucha.
 • Kliknięcie na ciastko będące po piątym w łańcuchu, które przyznałoby nam więcej niż ćwiartka łącznych ciastek, które mamy, przerwie łańcuch.
 • Cookie Chain jest możliwy dopiero po zdobyciu łącznie 100,000 ciastek.
 • Cookie Chain nie może ci dać więcej ćwierć twoich ciastek w banku.
 • Gdy scheatujesz grę będziesz mógł kupić ulepszenie Golden Horseshoe (Złota Podkowa) które powoduje że złote ciastko pojawia się co 7 sekund.
 • Cookie storm: Powoduje,że złote ciastka będą pojawiały się na prawie całym ekranie!! Szansa na otrzymanie = 0,3232%
Advertisement